Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest ALS Marcin Pawelczyk, ul. Zjednoczenia 137, 42-793 Ciasna.

Imię i Nazwisko Email Treść wiadomości

kontakt

+48 34 347 34 00
office@alsautomation.com

ul. Zjednoczenia 137
42-793 Ciasna

* połączenie jest zgodne z taryfą operatora, numer jest dostępny dla połączeń międzynarodowych