Usługi

 
 

-  adaptacja projektów typowych,

-  sprzedaż projektów typowych,

-  iundywidualne projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych i innych,

-  nadzory autorskie nad realizacją inwestycji.

 

 

adaptacja i sprzedaż projektów typowych

projekty budowlane i wykonawcze budynków

nadzory autorskie nad realizacją inwestycji

doradztwo w zakresie formalno-prawnym

kontakt

+48 34 347 34 08
budownictwo@als.pl

ul. Zjednoczenia 137
42-793 Ciasna

* połączenie jest zgodne z taryfą operatora, numer jest dostępny dla połączeń międzynarodowych